ul. Starokrakowska 133a, 26-600 Radom, Tel: 603 708 229, 608 056 432
biuro@aljar.pl

Jesteśmy Spółką projektowo - budowlaną, której profil działalności określa podstawowy cel postawiony przez jej Zarząd mówiący o profesjonalnym wykonaniu projektu lub Inwestycji, pełnym zadowoleniu Inwestora oraz obustronnym zadowoleniu z wykonanego projektu i Inwestycji. Powstaliśmy w wyniku przekształcenia znanego na ogólnopolskim rynku budowlanym Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „MODUK” mając za zadanie zapewnienie każdemu z zainteresowanych właściwej realizacji jego zamierzeń budowlanych poprzez wykonanie projektu planowanej inwestycji, otrzymanie obowiązkowych pozwoleń właściwych organów samorządowych, profesjonalne wykonanie Inwestycji oraz w etapie końcowym dopuszczenie jej do użytkowania. Do nas może zgłosić się każdy Klient zainteresowany budową altanki, domu jednorodzinnego, budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, usługowego lub budynku przemysłowego, a pełny zakres oferowanych usług opisany jest w zakładce usługi. Jednocześnie zaznaczamy, że Zarząd Spółki zobowiązany jest realizować postawione cele zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami prawnymi oraz w oparciu o zatrudnioną kadrę kierowniczą i wykonawczą.

Usługi

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „Aljar” Sp. z o.o. oferuje następujący zakres usług:

 

Projektowanie:

 • kompleksowe projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, użytkowych, usługowych, przemysłowych itp. ,
 • kompleksowe projekty zagospodarowania terenów (parkingi, trakty piesze, pieszo-jezdne, itp.),
 • projekty krajobrazu – ogrody,
 • projekty aranżacji wnętrz,
 • adaptacja projektów typowych,
 • projekty zmian sposobów użytkowania obiektów,
 • projekty branżowe w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
 • obsługa inwestycji w zakresie formalno -prawnym. 

Wykonawstwo:

 •  kompleksowa realizacja zamierzeń budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych,
 •  realizacja inwestycji związanych z budową infrastruktury (parkingi, trakty piesze, pieszo-jezdne, itp.),
 •  kompleksowe remonty obiektów budowlanych w zakresie wewnętrznym
  i zewnętrznym,
 •  termomodernizacja budynków,
 •  kompleksowa realizacja robót sanitarnych (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa, gaz, kotłownie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja oraz sieci zewnętrzne wraz z przyłączami),
 •  kompleksowa realizacja robót elektrycznych.

 

Ponadto oferujemy pełnienie Nadzorów Inwestorskich oraz wykonywanie obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

 

 

Realizacje

Referencje

Kontakt

 

Biuro i Dział Administracji:

tel: 48 603 708 229, 48 608 056 432
e-mail: biuro@aljar.pl

 

Dane adresowe i identyfikacyjne:

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „ALJAR” Sp. z o.o.
Starokrakowska 133A, 26-600 Radom

 

Nr KRS: 0000703621 prowadzony przez XIV Wydz. Sądu Gospodarczego dla M.St. Warszawy
NIP: 948-261-22-02
REGON: 368747780
Konto - Bank Pekao S.A. o. w Radomiu
Nr konta: 15 1240 1789 1111 0010 7746 0441